T-pajan työkokeilujen arviointi käynnistyi

Viime viikolla olikin sitten jo aika T-pajaan osallistuneiden työkokeilujen arvioinnille. Tapaamisessa mm. matkapäiväkirjojen tarkastelua. Kokeilut painottuneet moniammatillisen yhteistyön ja potilasohjauksen kehittämiskokeiluihin.