Skip to main content

BLOGIT

Minna Stolt, TY: Moniammatillisen toiminnan arviointi

15.6.2020 12:02

Moniammatillinen toiminta kuuluu kiinteästi syöpää sairastavien potilaiden hoitoon. Moniammatillisen toiminnan tarkoituksena on edistää hoidon laatua ja tuottaa siten parasta mahdollista hoitoa...

Lue lisää

Ritva Kosklin, TYKS: Johtaminen perustuu vuorovaikutukseen

18.5.2020 15:27

Kuluva kevät on ollut kaikkialla terveydenhuollossa koronaepidemian vuoksi poikkeuksellinen. Terveydenhuollon toiminta on ollut tiedotusvälineissä laajasti tarkastelun kohteena ja siihen on...

Lue lisää

Heli Heikkilä, Työterveyslaitos: Työn kehittämistä rajoja ylittäen

15.4.2020 11:17

Moniammatillista yhteistyötä edistettiin palliatiivisen hoidon alueella Vetävä-hankkeessa kokoamalla eri ammattiryhmien edustajia kolmesta sairaalaorganisaatiosta yhteiseen työpajaan....

Lue lisää

Päivi Rautava, VSSHP: Tekemäämme arvokasta työtä pitää kehittää näyttöön perustuen

13.3.2020 16:04

Terveydenhuollon palvelujärjestelmää kehitetään näyttöön perustuen eli tutkimustyön kautta aina kun se suinkin on mahdollista. Meillä on vuosikymmeniä käytössä olleita toimenpiteitä ja...

Lue lisää

Helena Leino-Kilpi, TY/TYKS: Moniammatillinen toiminta edellyttää moraalista rohkeutta

15.2.2020 13:34

Moniammatillinen toiminta terveydenhuollossa tähtää terveyspalvelujen käyttäjän, potilaan, kokonaisvaltaisen hoidon parhaaseen mahdolliseen toteutumiseen. Sen perusajatuksena on, että...

Lue lisää

Laura Seppänen, TTL: Suhdetoimijuus moniammatillisessa yhteistyössä

15.1.2020 16:48

Moniammatillisella yhteistyöllä voidaan saavuttaa parempia tuloksia ja potilastyytyväisyyttä ja samalla parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja työhön sitoutumista. Eräs yksinkertainen...

Lue lisää

Sirkku Jyrkkiö, TYKS: Vuoropuhelusta tienviitat terveydenhuollon tulevaisuuteen

16.12.2019 13:36

Kaksoislinjajohtaminen on terveydenhuollolle tyypillistä ja perin uniikki järjestely. Nykymuotoisissa sairaalaorganisaatioissa on pyritty yhden johtajan malliin, mutta silti yksikkötasolla...

Lue lisää

Virpi Sulosaari, TUAS: Moniammatillinen toiminta ja ammatillinen voimaantuminen tutkimuksen kohteena

19.11.2019 13:37

Työhyvinvointi on oleellinen osa syöpäkeskusten vetovoimaisuutta ja ammattitaitoisen henkilökunnan sitoutumista pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Mitä parempi henkilöstön...

Lue lisää