Päivi Rautava, VSSHP: Tekemäämme arvokasta työtä pitää kehittää näyttöön perustuen

13.03.2020
Päivi Rautava, Ylilääkäri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Terveydenhuollon palvelujärjestelmää kehitetään näyttöön perustuen eli tutkimustyön kautta aina kun se suinkin on mahdollista. Meillä on vuosikymmeniä käytössä olleita toimenpiteitä ja lääkkeitä, joiden vaikuttavuuden, hyötyjen ja haittojen arviointi jälkikäteen on mahdotonta ja jotka eivät ehkä tämän päivän kriteereillä saisi edes käyttölupaa. Niin on vaan aina tehty ja niitä on vaan aina käytetty. Uusia asioita tulee kuitenkin ottaa käyttöön näyttöön perustuen. Työympäristömme kehittäminen edellyttää samaa näyttöön perustuvaa otetta. Terveydenhuoltoa ei saa kehittää poliittisin perustein tai raha edellä, vaan nimenomaan näyttöön perustuen eli siten, että vaikuttavuus on osoitettu.

”Näyttöön perustuva kehittäminen” tarkoittaa käytännössä sitä, että kuka tahansa henkilökunnastamme voi olla osallisena kehittämisprosessissa ja tämän tehtävän osuessa kohdalle hänellä tulisi olla siihen käytännössä mahdollisuus ja oma into. Silmiin osui Karolinskan rekryilmoitus, jossa sanottiin, että sairaalamme on yliopistosairaala ja kaikkiin työnkuviin kuuluu tutkimukseen ja opetukseen osallistuminen ja ”että osastonhoitajalla tulee lisäksi olla huumorintajua”. Voisi tietysti sanoa, että käytännössä kaikkeen työhön osaa suhtautua hyvällä tavalla, jos on hiukan huumorintajua, mutta ymmärrän kyllä Karolinskan sanoman: osastonhoitaja luo organisaatiokulttuurin ja hän on kaikessa suunnannäyttäjä ja mahdollistaja.

Tyks ervan syöpäkeskuksessa kehitetään työympäristöämme näyttöön perustuen mm. VETÄVÄ –hankkeessa. On varmasti monia muitakin näyttöön perustuvia kehittämishankkeita meneillään, mutta tässä keskitytään juuri moniammatillisen työyhteisön asioihin, mikä toimii, mikä ei, mitä toivotaan ja mikä jopa vaaditaan. Kehittämistyössä on palkitsevaa se vanha totuus, että joka antaa hän myös saa! Itsensä ja työyhteisön kehittäminen kannattaa aina! Olkaamme ylpeitä omasta Syöpäkeskuksen huippuosaamisyksikköstatuksestamme ja kehittäkäämme Tyks ervan syöpäpotilaiden hoitoa ja hoitoympäristöä ylpeästi näyttöön perustuen!