Julkaisut tieteellisissä lehdissä

Sulosaari V, Rautava P, Seppänen L, Siekkinen M & Leino-Kilpi 2019. Ammatillinen voimaantuminen ja moniammatillinen yhteistyö syöpäkeskuksessa. BestPractice Onkologia / Hematologia. 8(33), 24-26.

Moilanen T, Leino-Kilpi H, Koskela I, Kuusisto H, Siekkinen M, Sulosaari V, Vahlberg T, Stolt M. Healthcare professionals´ perceptions of the prerequisites and realization of interprofessional collaboration in cancer care. European Journal of Cancer Care, accepted 21.11.2019.

Peltonen J, Leino-Kilpi H, Heikkilä H, Rautava P, Tuomela K, Siekkinen M, Sulosaari V & Stolt M. 2019. Instruments measuring interprofessional collaboration in healthcare – a scoping review.  Journal of Interprofessional Care Jul 23:1-15. DOI: 10.1080/13561820.2019.1637336.

Julkaisut ammattilehdissä

Sulosaari V, Ahonen P, Jekunen A, Heikkilä H, Leino-Kilpi H, Rautava P, Rekunen M, Siekkinen M, Stolt M, Vahlberg T & Walta L.  2019.  Work-related empowerment and interprofessional collaboration in cancer centres. EONS Magazine Autumn/Winter 2019. Saatavilla https://us3.campaign-archive.com/?e=&u=147e046cb4b754c5ced8d64a0&id=d89d8640a8

Walta L, Heikkilä H, Jyrkkiö S, Kosklin S, Siekkinen M, Stolt M & Sulosaari V. 2019. Moniammatillisuus hitsaa toimijoita yhteen. Pro Terveys 3-2019, 6-7.

Muut julkaisut

Collaboration among clinical and supportive care personnel. Tyks Cancer Centre Annual Report 2018.  http://www.vsshp.fi/en/syopakeskus/Documents/Tyks%20Cancer%20Centre_ANNUAL_REPORT_2018.pdf

Hospitaali 1/2019, Vetoa omaan työhön. (V-S sairaanhoitopiirin henkilöstölehti, 12.)  http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Documents/Hospitaali-2019-1.pdf

Julin, Nina (2018): Työhyvinvointia syöpäosastolle. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018111016931

Konferenssiesitykset

Sulosaari V, Heikkilä H, Leino-Kilpi H, Peltonen J, Rautava P, Rekunen M, Siekkinen Mervi, Tuomela K, Valtanen Elisa, Walta L & Stolt M. 2018. Moniammatillinen yhteistyö ja ammatillinen voimaantuminen syövän hoidon yksiköissä- Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus VETÄVÄ – hanke (2017-2020). Posteriesitys. XV Kansallinen Hoitotieteen konferenssi, Vaasa 26- 7.9.2018.

Sulosaari V, Stolt M & Leino-Kilpi H. 2019. Development of interprofessional collaboration and empowerment of professionals in cancer care. Posteriesitys. Creating Healthy Working environments. Sigma Theta Thau Nursing. 22-24.2.2019, New Orleans, USA.

Sulosaari V, Ahonen,P, Heikkilä, H, Jekunen A,. Leino-Kilpi, H, Rautava P, Rekunen M. Siekkinen M, Stolt M, Vahlberg T & Walta L. 2019. Work related empowerment and collaboration in multiprofessional cancer centre. Suullinen esitys. EONS12 at ESMO2020. 28-30.9.2019, Barcelona, Espanja.