Julkaisut tieteellisissä lehdissä

Moilanen T, Leino-Kilpi H, Seppänen L, Kuusisto H, Siekkinen M, Sulosaari V, Vahlberg T, Stolt M. 2020. Leadership and administrative support for interprofessional collaboration in cancer center. Journal of Health Organization and Management, hyväksytty julkaistavaksi.

Moilanen T, Leino-Kilpi H, Koskela I, Kuusisto H, Siekkinen M, Sulosaari V, Vahlberg T, Stolt M. 2020. Healthcare professionals´ perceptions of the prerequisites and realization of interprofessional collaboration in cancer care. European Journal of Cancer Care, 29(1), e13197.

Peltonen J, Leino-Kilpi H, Heikkilä H, Rautava P, Tuomela K, Siekkinen M, Sulosaari V & Stolt M. 2019. Instruments measuring interprofessional collaboration in healthcare – a scoping review.  Journal of Interprofessional Care Jul 23:1-15. DOI: 10.1080/13561820.2019.1637336.

Sulosaari V, Rautava P, Seppänen L, Siekkinen M & Leino-Kilpi 2019. Ammatillinen voimaantuminen ja moniammatillinen yhteistyö syöpäkeskuksessa. BestPractice Onkologia / Hematologia. 8(33), 24-26.

Siekkinen M, Kuokkanen L, Kuusisto, Leino-Kilpi H, Rautava P, Rekunen M, Seppänen L, Stolt M, Walta L & Sulosaari V 2020. Perceptions of work empowerment among personnel of cancer care: A cross-sectional study. Jätetty arvioitavaksi.

Seppänen L, Heikkilä H, Koskela I, Leino-Kilpi H, Rautava P, Stolt M, Siekkinen M, Valtanen E, Walta L & Sulosaari V. 2020. Coordination, community building and co-creation in interprofessional development efforts in cancer care. Jätetään arvioitavaksi.

Karukivi J, Leino-Kilpi H, Siekkinen M, Rautava P, Seppänen L, Sulosaari V & Stolt M. 020. Relationship between interprofessional collaboration relationship and work empowerment in the cancer centre. Jätetään arvioitavaksi.

Walta L, Heikkilä J, Stolt M, Leino-Kilpi H, Siekkinen M, Jyrkkiö S & Sulosaari V. 2020. Moniammatillisen yhteistyön kehittämistarpeet syöpäkeskustoiminnan alkaessa – esimerkkinä Läntinen Syöpäkeskus. Jätetään arvioitavaksi.

 

Julkaisut ammattilehdissä

Sulosaari V, Ahonen P, Jekunen A, Heikkilä H, Leino-Kilpi H, Rautava P, Rekunen M, Siekkinen M, Stolt M, Vahlberg T & Walta L.  2019.  Work-related empowerment and interprofessional collaboration in cancer centres. EONS Magazine Autumn/Winter 2019. Saatavilla https://us3.campaign-archive.com/?e=&u=147e046cb4b754c5ced8d64a0&id=d89d8640a8

Walta L, Heikkilä H, Jyrkkiö S, Kosklin S, Siekkinen M, Stolt M & Sulosaari V. 2019. Moniammatillisuus hitsaa toimijoita yhteen. Pro Terveys 3-2019, 6-7.

Muut julkaisut

Collaboration among clinical and supportive care personnel. Tyks Cancer Centre Annual Report 2018.  http://www.vsshp.fi/en/syopakeskus/Documents/Tyks%20Cancer%20Centre_ANNUAL_REPORT_2018.pdf

Hospitaali 1/2019, Vetoa omaan työhön. (V-S sairaanhoitopiirin henkilöstölehti, 12.)  http://www.vsshp.fi/fi/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/julkaisut/Documents/Hospitaali-2019-1.pdf

Julin, Nina (2018): Työhyvinvointia syöpäosastolle. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu.
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018111016931

Hankkeen loppuraportti (maksuton)

Sulosaari V, Heikkilä H, Kuusisto H, Leino-Kilpi H, Rautava P, Rekunen M, Seppänen L, Siekkinen M, Stolt M, Valtanen E & Walta L. 2020. Moniammatillinen yhteistyö ja ammatillinen voimaantuminen syöpäkeskuksessa. VETÄVÄ -hankkeen loppuraportti. Turun ammattikorkeakoulu Raportteja 267.

Loppuraportti Linkki julkaisuun

Konferenssiesitykset

Sulosaari V, Heikkilä H, Leino-Kilpi H, Peltonen J, Rautava P, Rekunen M, Siekkinen Mervi, Tuomela K, Valtanen Elisa, Walta L & Stolt M. 2018. Moniammatillinen yhteistyö ja ammatillinen voimaantuminen syövän hoidon yksiköissä- Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus VETÄVÄ – hanke (2017-2020). Posteriesitys. XV Kansallinen Hoitotieteen konferenssi, Vaasa 26- 7.9.2018.

Sulosaari V, Stolt M & Leino-Kilpi H. 2019. Development of interprofessional collaboration and empowerment of professionals in cancer care. Posteriesitys. Creating Healthy Working environments. Sigma Theta Thau Nursing. 22-24.2.2019, New Orleans, USA.

Sulosaari V, Ahonen,P, Heikkilä, H, Jekunen A,. Leino-Kilpi, H, Rautava P, Rekunen M. Siekkinen M, Stolt M, Vahlberg T & Walta L. 2019. Work related empowerment and collaboration in multiprofessional cancer centre. Suullinen esitys. EONS12 at ESMO2020. 28-30.9.2019, Barcelona, Espanja.